Facade Design, ออกแบบหน้ากากอาคาร

— About
ALPHABET FACADE

Alphabet Facade จากผู้ชำนาญการด้านการแปรรูป Material สำหรับอาคาร สู่ผู้เชี่ยวชาญด้าน Facade Solutions มากกว่า 10 ปี เราคือผู้ให้บริการการหา Solution ให้กับ Facade สำหรับดีไซน์เนอร์ ผู้รับเหมา หรือ ผู้ประกอบการ ทุกรูปแบบ เพราะ Facade ไม่ใช่แค่เปลือกที่ห่อหุ้มของงอาคาร แต่ยังรวมถึง Brand, Design และ Engineering ที่เราจะตอบโจทย์ให้ทุก Solutions ให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสูงสุด ตั้งแต่การออกแบบที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ Facade ให้เป็น Iconic ที่จะมาช่วยยกระดับธุรกิจ หรือการหา Solutions ในการเลือกวัสดุให้งานออกมาตรงตามจินตนาการ และการจบงานด้วยการติดตั้ง AIphabet ที่ได้คุณภาพ และปลอดภัย รับประกันด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ ในทุกขั้นตอน

Alphabet Facade from experts In the area of ​​processing material for buildings to experts in facade solutions for more than 10 years, we are a service provider, finding solutions for facades for designers, contractors, or entrepreneurs all types, because a facade is not just a shell that covers the building's contents. But it also includes Brand, Design and Engineering that we will answer every solution for maximum efficiency and value. From designing to promote the image of the facade to be an icon that will help elevate the business or finding solutions in choosing materials to make the work come out exactly as imagined. And finishing the job with the installation of AIphabet is of high quality and safety, guaranteed by a team of professional experts in every step.

— Authentic Solutions is
ALPHABET FACADE DNA

ปัจจุบันมีการให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพะทางเป็นจำนวนมาก แต่การเป็นผู้เชี่ยวชาญนั้นไม่เพียงพออีกต่อไป Alphabet DNA คือการผสานทักษะทั้งความรู้ ความเชี่ยงชาญ และความเป็นผู้นำ ที่มีความรู้หลากหลายแขนงมาผสานร่วมกัน ให้เกิดเป็น Solution เพราะเราเชื่อ Solution คือบริการที่เป็นมากกว่า One-Stop Sevice ที่จะมาเติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้กับ Facade ได้ดีที่สุดส่งมอบให้กับลูกค้า จนเกิดเป็นความประทับใจ เชื่อมั่นในการแก้ปัญหา และพึงพอใจกับ Solution ของ AIphabet Facade ตลอดระยะเวลามากกว่า 10 ปี

Currently, there are many services provided by specialists. But being an expert is no longer enough. Alphabet DNA is a combination of skills and knowledge. Expertise and leadership With knowledge from various fields combined together to become Solution because we believe that Solution is a service that is more than a One-Stop Service that will best fulfill the perfection of the facade and deliver it to the customer. until it becomes impressive Believe in solving problems and satisfied with AIphabet Facade's solution for more than 10 years.

บริษัทออกแบบ Facade, ออกแบบหน้ากากอาคาร

— WHY ALPHABET FACADE

Q: ทำไมต้อง Alphabet Facade ??

Alphabet Facade เราสามารถออกแบบได้ตั้งแต่ทำ Conceptual Design โครงสร้าง และเลือกวัสดุให้เหมาะสม เพื่อให้ได้งานออกแบบที่สวยงาม ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร ในระยะเวลา และราคาที่เหมาะสม

Q: ทำ Facade เจ้าไหน ก็เหมือนกัน ใครๆก็ทำได้ ??

โดยปกติทั่วไปในตลาดฟาซาด จะเน้นที่ผลิต (ตามแบบ) เท่านั้น โดยลูกค้าต้องหา สถาปนิก นักออกแบบ หรือผู้รับเหมาเอง แต่ที่ Alphabet Facade เรามีครบวงจร ตั้งแต่

1. ออกแบบ ทำให้ลูกค้าเห็นภาพเสมือนจริง ผ่านแบบโมเดล ภาพ 3 มิติ
2. ผลิต เรามีโรงงานผลิต และมีวัสดุปิดผิวให้เลือกหลากหลายรูปแบบ พร้อมให้คำปรึกษาด้านเทคนิค และวัสดุปิดผิวที่เหมาะสม
3. ติดตั้ง Facade เรามีทีมงาออกแบบโครงสร้าง ไปจนถึงติดตั้งหน้างาน
" พร้อมรับผิดชอบ ไม่มีทิ้งงาน !! "

Q: ออกแบบ Facade สำคัญกับภาพลักษณ์ขนาดไหน ??

การออกแบบฟาซาด ผู้ออกแบบส่วนใหญ่จะออกแบบดีไซน์ตามความต้องของลูกค้าให้ทำให้ลูกค้า แต่ Alphabet Facade เราเชื่อมโยงระหว่างภาพลักษณ์ขององค์กร หรือแบรนด์ โดย Solutions ของเราจะมีประโยชน์ทั้งในแง่ของการมอบคุณภาพการชีวิต และสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของค์กร

Q: ทำ Facade ราคาน่าจะแพง ??

ราคา Facade ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อย่างเช่น
- เกรดของวัสดุ เช่น โครงสร้าง, สี (อายุ 5 ปี/ 10 ปี หรือ 20 ปี++) วัสดุแต่ละเกรดมีราคาที่ไม่เท่ากัน
- จุดติดตั้ง เช่น ต้องใช้ นั่งร้าน โรยตัว หรือ กระเช้า แต่ละตำแหน่งในการติดตั้ง มีค่าใช้จ่านที่ไม่เท่ากัน
- การออกแบบต่างๆ เช่น คำนวณความสิ้นเปลืองของเศษแผ่น หรือ ปกติแผ่นงาน ยาว 2.4 เมตร แต่ใช้งานจริง
เพียง 1.9 เมตร (เหลือเศษทิ้ง 50 cm เลย = แพง)

— Behind the Facade:
How We Brand Your Building

Our Projects